Vi ser till att du får den bästa kompetensen!

Varje uppdrag efter dina önskemål

Våra tjänster

Kontakta oss
 1. Bokföring och bokslut

  Vi utformar varje uppdrag efter dina önskemål och behov. Vi arbetar med internetbaserade lösningar som gör redovisningen väldigt flexibel

  Vi erbjuder allt från löpande redovisning, upprättande av skattedeklarationer till periodbokslut, årsbokslut, årsredovisning och deklarationer.

  Vi erbjuder även support och rådgivning för dig som vill göra din bokföring själv.

 2. Övriga tjänster

  Vi erbjuder skatterådgivning både för företaget och för dig privat.

  Vi hjälper dig med nybildningar och ombildningar av bolag samt övriga bolagsärenden.

  Vi har erfarenhet och kunskaper som hjälper dig att analysera både ditt och andras bolag.

  Vi erbjuder ett brett kontaktnät med specialkompetens för företag och privatpersoner inom försäkringar, juridik, kapital- och finansieringsfrågor.